สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยหล่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 6 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒๖ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 16 0 32 รายชื่อ
28 วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒ บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๒ บ้านหนองเหียง ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 14 กันยายน 2562 100 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๑๙ บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาอเนกประสงค์ หมู๋ ๑๙ บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 100 71 0 3 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
35 วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 วัดสองแคว หมู่ ๔ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 1 0 59 รายชื่อ
39 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเปายง หมู่ 15 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 100 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
48 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเปายง หมู่ 15 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 100 43 0 1 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
49 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านยางคราม ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านยางคราม ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 100 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
54 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
55 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปากทางสามัคคี หมู่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่อาว หมู่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 วัดใหม่หนองหอย หมู่ ๖ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่อาว หมู่ 7 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
62 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปากทางสามัคคี หมู่ 9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 54 0 2 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 28 กันยายน 2562 100 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
68 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองม่วง หมู่ 11 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายน 2562 100 82 0 0 82 82 0 2 0 80 รายชื่อ
71 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองม่วง หมู่ 11 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 วัดปากทางเจริญ หมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองม่วง หมู่ 11 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 วัดปากทางเจริญ หมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ตุลาคม 2562 100 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
77 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองม่วง หมู่ 11 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ตุลาคม 2562 100 95 0 0 95 95 0 4 0 91 รายชื่อ
78 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหล่อ 4 ตุลาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
80 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 70 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
84 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๗ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 19 พฤศจิกายน 2562 15 7 0 1 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ