สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ออน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ออนกลาง 4 พฤศจิกายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 12 พฤศจิกายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 29 พฤศจิกายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 3 ธันวาคม 2562 15 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 4 ธันวาคม 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ