สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่วาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 สิงหาคม 2562 40 2 1 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 21 สิงหาคม 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 4 กันยายน 2562 200 87 0 0 87 87 0 9 0 78 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 6 กันยายน 2562 200 99 0 0 99 99 0 8 0 91 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 11 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 0 15 0 85 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 18 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 20 กันยายน 2562 200 98 0 0 98 98 0 8 0 90 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 13 0 87 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 ตุลาคม 2562 200 100 0 0 100 100 0 9 0 91 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 4 ตุลาคม 2562 200 92 0 0 92 92 0 5 0 87 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 ตุลาคม 2562 220 114 0 4 118 118 0 16 0 102 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 11 ตุลาคม 2562 220 109 0 3 112 112 0 13 0 99 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 17 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 21 ตุลาคม 2562 160 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 22 ตุลาคม 2562 160 4 0 3 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 25 ตุลาคม 2562 400 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 28 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ