สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่วาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่วาง

3,900

731

1

1

733

733

382

46

0

305

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 สิงหาคม 2562 40 2 1 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 21 สิงหาคม 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 4 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 0 22 0 78 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 6 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 0 9 0 91 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 11 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 0 15 0 85 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 18 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 20 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 25 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 27 กันยายน 2562 200 82 0 0 82 82 82 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ