สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 กันยายน 2562 70 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 5 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 6 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 11 กันยายน 2562 70 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 13 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 18 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 19 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 20 กันยายน 2562 70 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 24 กันยายน 2562 70 53 0 0 53 53 0 11 0 42 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 25 กันยายน 2562 70 49 0 1 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 26 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 0 12 0 43 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 กันยายน 2562 70 53 0 0 53 53 0 5 0 48 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 ตุลาคม 2562 70 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 ตุลาคม 2562 70 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 ตุลาคม 2562 70 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ