สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยปราการ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไชยปราการ

2,325

450

0

0

450

450

206

11

0

233

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 กันยายน 2562 70 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 5 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 6 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 9 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 11 กันยายน 2562 70 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 13 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 18 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 19 กันยายน 2562 70 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 20 กันยายน 2562 70 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 24 กันยายน 2562 70 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 25 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 26 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 30 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ