สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงแหง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 12 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 13 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 16 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 18 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 24 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 5 พฤศจิกายน 2562 20 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 7 พฤศจิกายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 13 พฤศจิกายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
49 ดอุทัยธาราม (วัดปางป๋อ) ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ