สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสารภี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 3 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 กันยายน 2562 320 96 0 4 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 5 กันยายน 2562 320 170 0 11 181 181 0 0 0 181 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 6 กันยายน 2562 480 100 0 19 119 119 0 0 0 119 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 15 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 17 ตุลาคม 2562 411 202 0 0 202 202 0 0 0 202 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 1 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ