สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสารภี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสารภี

5,000

366

0

36

402

402

0

1

0

401

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 3 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 กันยายน 2562 320 96 0 4 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 5 กันยายน 2562 320 170 0 11 181 181 0 0 0 181 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 6 กันยายน 2562 480 100 0 19 119 119 0 0 0 119 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 14 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 15 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 17 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 25 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี 1 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ