สรุปยอดห้องสอบ อำเภออมก๋อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออมก๋อย

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 18 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ