สรุปยอดห้องสอบ อำเภออมก๋อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 18 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษจรอำเภออมก๋อย 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ