สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยเต่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 สิงหาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 6 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 7 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 สิงหาคม 2562 100 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 13 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 14 สิงหาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 สิงหาคม 2562 100 97 0 1 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 19 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 1 ตุลาคม 2562 100 55 0 0 55 55 0 55 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 2 ตุลาคม 2562 100 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 8 ตุลาคม 2562 100 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 9 ตุลาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 10 ตุลาคม 2562 100 7 0 1 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ