สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฮอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 กรกฎาคม 2562 100 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 71 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 16 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 74 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 86 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 3 กันยายน 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 5 กันยายน 2562 0 0 0 79 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 10 กันยายน 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 12 กันยายน 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 17 กันยายน 2562 120 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 19 กันยายน 2562 120 36 0 18 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 24 กันยายน 2562 120 116 0 3 119 119 0 4 0 115 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 24 กันยายน 2562 120 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 25 กันยายน 2562 120 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 26 กันยายน 2562 120 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 27 กันยายน 2562 0 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 ตุลาคม 2562 120 32 0 0 32 32 0 28 0 4 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 ตุลาคม 2562 120 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 ตุลาคม 2562 120 13 0 0 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 3 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 3 ตุลาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 8 ตุลาคม 2562 120 61 0 32 93 93 0 66 0 27 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ