สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฮอด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอฮอด

3,240

153

0

855

1,008

1,008

115

0

0

893

1. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 2 กรกฎาคม 2562 100 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 71 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 16 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 74 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 86 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 3 กันยายน 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 5 กันยายน 2562 120 0 0 79 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 10 กันยายน 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 12 กันยายน 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 17 กันยายน 2562 120 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 19 กันยายน 2562 120 36 0 18 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 24 กันยายน 2562 120 115 0 2 117 117 114 0 0 3 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 1 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ