สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหางดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 12 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 1 สิงหาคม 2562 100 2 0 7 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 สิงหาคม 2562 145 25 0 9 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 13 สิงหาคม 2562 145 47 0 4 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 14 สิงหาคม 2562 145 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 15 สิงหาคม 2562 145 38 0 12 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 สิงหาคม 2562 100 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 19 สิงหาคม 2562 145 13 0 18 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 21 สิงหาคม 2562 115 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 22 สิงหาคม 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 สิงหาคม 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 3 กันยายน 2562 50 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 4 กันยายน 2562 90 49 0 7 56 56 0 2 0 54 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 5 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 6 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 32 0 1 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 9 กันยายน 2562 100 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
46 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 10 กันยายน 2562 100 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 10 กันยายน 2562 100 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 11 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 12 0 56 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 11 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 12 กันยายน 2562 50 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 13 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 17 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 18 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 19 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 20 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 23 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 24 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว 26 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 27 กันยายน 2562 50 185 0 2 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
68 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 27 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตอำเภอหางดง 26 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ