สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันทราย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสันทราย

1,105

284

8

26

318

318

52

46

1

219

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 25 กรกฎาคม 2562 50 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 1 สิงหาคม 2562 75 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 15 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 22 สิงหาคม 2562 75 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 5 กันยายน 2562 85 49 0 0 49 49 0 5 1 43 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 11 กันยายน 2562 75 62 0 8 70 70 0 6 0 64 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 13 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 0 27 0 28 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 18 กันยายน 2562 75 60 1 14 75 75 0 8 0 67 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 20 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ