สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันทราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 กรกฎาคม 2562 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 25 กรกฎาคม 2562 50 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 1 สิงหาคม 2562 75 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 15 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 22 สิงหาคม 2562 75 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 5 กันยายน 2562 85 49 0 0 49 49 0 5 1 43 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 11 กันยายน 2562 75 62 0 8 70 70 0 6 0 64 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 13 กันยายน 2562 70 54 0 0 54 54 0 26 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 18 กันยายน 2562 75 59 1 14 74 74 0 7 0 67 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 20 กันยายน 2562 70 54 0 7 61 61 0 13 0 48 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 24 กันยายน 2562 70 58 0 11 69 69 0 25 0 44 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 26 กันยายน 2562 70 44 0 24 68 68 0 10 0 58 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 3 ตุลาคม 2562 90 70 0 14 84 84 0 29 0 55 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 10 ตุลาคม 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 27 พฤศจิกายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ