สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันกำแพง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสันกำแพง

690

123

0

1

124

124

2

0

0

122

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 6 สิงหาคม 2562 90 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลออนใต้ 5 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 19 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลบวกค้าง 15 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 30 ตุลาคม 2562 70 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ