สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันกำแพง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 6 สิงหาคม 2562 90 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลออนใต้ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลออนใต้ 5 กันยายน 2562 100 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 19 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลบวกค้าง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลบวกค้าง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลบวกค้าง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลบวกค้าง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลบวกค้าง 18 ตุลาคม 2562 60 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 30 ตุลาคม 2562 70 15 0 1 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ