สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสันป่าตอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 11 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 19 สิงหาคม 2562 130 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 21 สิงหาคม 2562 130 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 22 สิงหาคม 2562 140 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 86 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 26 สิงหาคม 2562 140 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 70 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 80 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 19 กันยายน 2562 70 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 60 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 70 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 23 กันยายน 2562 70 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 140 119 0 0 119 119 0 0 0 119 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 25 กันยายน 2562 130 111 0 0 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 26 กันยายน 2562 150 108 0 0 108 108 0 0 0 108 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 27 กันยายน 2562 160 123 0 2 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 1 ตุลาคม 2562 10 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 4 ตุลาคม 2562 10 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
70 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 15 ตุลาคม 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 16 ตุลาคม 2562 20 11 0 4 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 20 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 4 พฤศจิกายน 2562 3 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 5 พฤศจิกายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 6 พฤศจิกายน 2562 500 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 7 พฤศจิกายน 2562 500 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 8 พฤศจิกายน 2562 400 12 0 10 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 11 พฤศจิกายน 2562 400 17 0 9 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 12 พฤศจิกายน 2562 420 145 0 185 330 330 0 267 0 63 รายชื่อ