สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพร้าว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 สิงหาคม 2562 30 12 2 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 7 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 สิงหาคม 2562 30 27 1 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 14 สิงหาคม 2562 50 29 1 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 สิงหาคม 2562 50 26 2 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 21 สิงหาคม 2562 50 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 28 สิงหาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 19 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 23 กันยายน 2562 10 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 26 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 7 ตุลาคม 2562 20 0 5 1 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 17 ตุลาคม 2562 62 61 0 0 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 22 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 28 ตุลาคม 2562 10 0 2 1 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 30 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 21 0 28 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 31 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 16 0 24 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 24 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 25 ธันวาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ