สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่อาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 11 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 19 กันยายน 2562 100 69 0 0 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 25 กันยายน 2562 25 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 25 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 18 0 38 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 21 ตุลาคม 2562 70 47 0 0 47 47 0 13 0 34 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 22 ตุลาคม 2562 70 51 0 0 51 51 0 10 0 41 รายชื่อ