สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฝาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 8 สิงหาคม 2562 0 10 0 5 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 15 สิงหาคม 2562 100 16 0 6 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 สิงหาคม 2562 100 10 1 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 22 สิงหาคม 2562 100 20 1 5 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 29 สิงหาคม 2562 100 1 1 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 3 กันยายน 2562 100 12 0 5 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กันยายน 2562 100 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 9 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 9 0 47 รายชื่อ
20 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
21 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 11 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
24 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 12 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
28 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 16 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 50 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
31 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
38 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
40 อาคารสถาบันการเงิน หมู่ที่7 ต.เวียง อ.ฝาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
43 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 200 99 0 0 99 99 0 12 0 87 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 25 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
45 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 26 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 120 108 0 0 108 108 0 38 0 70 รายชื่อ
47 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 220 107 0 0 107 107 0 28 0 79 รายชื่อ
48 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 20 1 1 4 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 กันยายน 2562 200 111 0 0 111 111 0 21 0 90 รายชื่อ
50 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 8 ตุลาคม 2562 110 100 0 0 100 100 0 95 0 5 รายชื่อ
55 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 17 ตุลาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ