สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฝาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอฝาง

2,990

423

4

66

493

493

105

40

0

348

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 15 สิงหาคม 2562 100 17 0 6 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 สิงหาคม 2562 100 17 1 1 19 19 0 7 0 12 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 22 สิงหาคม 2562 100 20 1 5 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 29 สิงหาคม 2562 100 1 1 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 3 กันยายน 2562 100 15 0 5 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
11. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กันยายน 2562 100 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 9 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 9 0 47 รายชื่อ
14. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 11 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
17. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 12 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 13 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 16 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
22. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
23. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 20 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
26. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
30. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 17 ตุลาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ