สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสะเมิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 29 สิงหาคม 2562 85 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 5 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 6 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 9 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 10 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 11 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 12 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 13 กันยายน 2562 190 0 0 93 93 93 0 1 0 92 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 16 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 19 กันยายน 2562 85 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 20 กันยายน 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 26 กันยายน 2562 85 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 27 กันยายน 2562 120 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ