สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ริม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 2 กรกฎาคม 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 2 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 5 สิงหาคม 2562 20 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 13 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 12 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
31 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 17 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
35 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 18 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
38 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศพก.เหมืองแก้ว(เครือข่าย) 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศพก.สะลวง(เครือข่าย) 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 20 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ