สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่แตง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 1 สิงหาคม 2562 50 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 สิงหาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 สิงหาคม 2562 50 6 0 0 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 2 27 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 7 สิงหาคม 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 8 สิงหาคม 2562 60 44 0 0 44 44 0 16 0 28 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 9 0 37 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 13 สิงหาคม 2562 50 38 0 0 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 14 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 15 สิงหาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 8 0 39 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 สิงหาคม 2562 100 51 0 0 51 51 0 0 1 50 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 20 สิงหาคม 2562 60 46 0 0 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 21 สิงหาคม 2562 60 45 0 0 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 สิงหาคม 2562 60 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 สิงหาคม 2562 60 44 0 0 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 60 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 10 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 8 0 80 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 120 106 0 0 106 106 0 5 0 101 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 120 103 0 2 105 105 0 10 0 95 รายชื่อ
56 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 19 กันยายน 2562 120 98 0 0 98 98 0 1 0 97 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 120 100 0 0 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 25 กันยายน 2562 70 68 0 0 68 68 0 7 0 61 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 26 กันยายน 2562 70 69 0 1 70 70 0 9 0 61 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 27 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 2 ตุลาคม 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 9 ตุลาคม 2562 70 69 0 0 69 69 0 11 0 58 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 16 ตุลาคม 2562 60 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 22 ตุลาคม 2562 80 63 0 0 63 63 0 5 0 58 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 30 ตุลาคม 2562 60 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 6 พฤศจิกายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 15 0 29 รายชื่อ