สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอยสะเก็ด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 2 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 5 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 7 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 23 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 24 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 10 ตุลาคม 2562 15 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 18 ตุลาคม 2562 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 21 ตุลาคม 2562 22 22 0 0 22 22 0 6 0 16 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 22 ตุลาคม 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 19 พฤศจิกายน 2562 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ