สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงดาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงดาว

320

1

0

84

85

85

6

2

0

77

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 19 กันยายน 2562 150 0 0 83 83 83 6 0 0 77 รายชื่อ