สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 19 กันยายน 2562 150 0 0 90 90 90 0 5 0 85 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว-ต.เชียงดาว 23 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 26 กย.62 24 กันยายน 2562 0 23 0 0 23 23 0 6 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว-ต.เชียงดาว 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 24 กันยายน 2562 100 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 25 กันยายน 2562 100 55 0 2 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว 26 กย.62 26 กันยายน 2562 20 8 0 2 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ