สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่แจ่ม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 สิงหาคม 2562 100 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 สิงหาคม 2562 100 51 2 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 15 สิงหาคม 2562 200 67 0 4 71 71 0 1 0 70 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 20 สิงหาคม 2562 100 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 22 สิงหาคม 2562 100 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 28 สิงหาคม 2562 200 117 0 0 117 117 0 0 0 117 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 10 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 4 0 61 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 11 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 23 กันยายน 2562 120 102 0 0 102 102 0 1 2 99 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 24 กันยายน 2562 120 106 0 1 107 107 0 14 0 93 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 25 กันยายน 2562 120 98 0 0 98 98 0 2 6 90 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 26 กันยายน 2562 120 118 0 0 118 118 0 26 0 92 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 27 กันยายน 2562 120 94 0 0 94 94 0 13 0 81 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 1 ตุลาคม 2562 100 6 0 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ