สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจอมทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
175 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
181 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 15 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
184 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุวัดน้ำต้อง หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
186 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
187 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 19 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 20 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
190 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 150 149 0 0 149 149 0 0 0 149 รายชื่อ
194 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
195 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
196 สำนักงานเเกษตรอำเภอจอมทอง 26 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
197 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 8 ตุลาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ