สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 1 1 6 รายชื่อ