สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองเชียงใหม่

280

0

0

13

13

13

0

2

0

11

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 12 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ