สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหว้านใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหว้านใหญ่

90

26

0

0

26

26

0

9

0

17

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ