สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหว้านใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 12 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ