สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำชะอี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 60 41 0 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 60 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ