สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำชะอี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคำชะอี

200

55

0

4

59

59

1

1

0

57

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 10 กันยายน 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 17 กันยายน 2562 60 42 0 3 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ