สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดงหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดงหลวง

2,210

313

1

496

810

810

119

120

0

571

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 6 สิงหาคม 2562 60 53 0 0 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 7 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 4 0 56 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 14 สิงหาคม 2562 50 10 0 0 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 43 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 16 สิงหาคม 2562 101 0 0 49 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 19 สิงหาคม 2562 82 0 0 78 78 78 0 15 0 63 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 20 สิงหาคม 2562 68 0 0 66 66 66 0 33 0 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 21 สิงหาคม 2562 84 0 0 83 83 83 0 13 0 70 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 11 0 47 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 4 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 19 กันยายน 2562 120 0 0 101 101 101 101 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 24 กันยายน 2562 100 0 0 17 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 1 ตุลาคม 2562 50 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ