สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดงหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 6 สิงหาคม 2562 60 53 0 0 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 7 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 4 0 56 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 สิงหาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 14 สิงหาคม 2562 50 10 0 0 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 43 43 43 0 7 0 36 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 16 สิงหาคม 2562 101 0 0 49 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 19 สิงหาคม 2562 82 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 20 สิงหาคม 2562 68 0 0 57 57 57 0 24 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 21 สิงหาคม 2562 84 0 0 82 82 82 0 12 0 70 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 11 0 47 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 4 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 19 กันยายน 2562 120 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 1 ตุลาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 47 47 47 0 10 0 37 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 11 ตุลาคม 2562 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 100 100 100 0 29 0 71 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 110 110 110 0 13 0 97 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 102 102 102 0 45 0 57 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 70 70 70 0 17 0 53 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ