สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนตาล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนตาล

1,803

1,192

1

5

1,198

1,198

425

125

0

648

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 6 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 10 0 38 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 7 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 14 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 20 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 16 0 34 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 27 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 15 0 33 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 28 สิงหาคม 2562 52 47 1 0 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 29 สิงหาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 กันยายน 2562 51 49 0 1 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 12 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 26 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 ตุลาคม 2562 50 49 0 1 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 ตุลาคม 2562 50 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 ตุลาคม 2562 50 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ