สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 6 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 10 0 38 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 7 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 14 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 20 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 21 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 16 0 34 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 27 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 15 0 33 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 28 สิงหาคม 2562 52 47 1 0 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 29 สิงหาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 กันยายน 2562 51 46 0 1 47 47 0 5 0 42 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 12 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 6 0 43 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 15 0 34 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 กันยายน 2562 50 49 0 2 51 51 0 14 0 37 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 26 กันยายน 2562 50 49 0 2 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 1 ตุลาคม 2562 50 49 0 1 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 3 ตุลาคม 2562 50 54 0 0 54 54 0 14 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 8 ตุลาคม 2562 50 46 0 1 47 47 0 7 0 40 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 9 ตุลาคม 2562 50 30 0 1 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 10 ตุลาคม 2562 50 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 22 ตุลาคม 2562 50 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ