สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนสวรรค์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม โพนสวรรค์

113

0

0

23

23

23

0

4

0

19

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ