สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 4 0 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ