สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาหว้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาหว้า

130

18

0

1

19

19

0

0

0

19

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 10 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ