สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาแก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาแก

245

35

0

12

47

47

0

0

0

47

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 6 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 7 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 10 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 14 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ