สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเรณูนคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเรณูนคร

160

33

0

0

33

33

0

8

0

25

1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
9. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 20 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ