สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเรณูนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 14 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 18 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 20 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 2 ตุลาคม 2562 15 8 0 0 8 8 0 5 0 3 รายชื่อ