สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธาตุพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 16 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 17 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 18 กันยายน 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ