สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธาตุพนม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอธาตุพนม

101

30

0

2

32

32

0

0

1

31

1. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 16 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 17 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 18 กันยายน 2562 6 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ