สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 2 14 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 28 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 11 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ