สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแพง

100

2

2

17

21

21

0

3

0

18

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 2 14 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 28 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง 11 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ