สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าอุเทน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าอุเทน

190

4

0

0

4

4

0

0

0

4

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 13 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ