สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนครพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 15 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 17 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 18 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 19 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 20 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 26 กันยายน 2562 80 29 0 54 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ