สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลสร้างค้อ 29 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม หมู่ 22 ตำบลสร้างค้อ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลกกปลาซิว 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำการกำนัน หมู่ 17 ตำบลสร้างค้อ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลหลุบเลา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 9 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลหลุบเลา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลหลุบเลา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 17 กันยายน 2562 80 51 0 16 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 18 กันยายน 2562 160 20 0 60 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 25 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 3 ตุลาคม 2562 170 121 0 32 153 153 0 0 0 153 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 4 ตุลาคม 2562 120 110 0 28 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 8 ตุลาคม 2562 210 153 0 31 184 184 0 0 0 184 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 9 ตุลาคม 2562 330 297 0 31 328 328 0 0 0 328 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 10 ตุลาคม 2562 270 198 0 36 234 234 0 0 0 234 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 11 ตุลาคม 2562 120 80 0 32 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 15 ตุลาคม 2562 150 78 0 7 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 16 ตุลาคม 2562 150 175 0 23 198 198 0 54 0 144 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 17 ตุลาคม 2562 20 264 0 10 274 274 0 30 0 244 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลหลุบเลา 17 ตุลาคม 2562 310 7 0 16 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลหลุบเลา 18 ตุลาคม 2562 50 50 0 4 54 54 0 2 1 51 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ