สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูพาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูพาน

780

108

0

81

189

189

0

39

0

150

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลสร้างค้อ 29 สิงหาคม 2562 250 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 9 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 17 กันยายน 2562 80 52 0 17 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 18 กันยายน 2562 160 51 0 63 114 114 0 34 0 80 รายชื่อ