สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนนาแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 9 สิงหาคม 2562 25 20 0 1 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 6 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ