สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเจริญศิลป์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 16 สิงหาคม 2562 40 36 0 7 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 23 สิงหาคม 2562 40 20 0 21 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 4 กันยายน 2562 170 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 5 กันยายน 2562 170 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 6 กันยายน 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 13 กันยายน 2562 200 190 0 0 190 190 0 0 0 190 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 20 กันยายน 2562 80 5 0 7 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 26 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ