สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเจริญศิลป์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเจริญศิลป์

1,130

351

0

75

426

426

0

0

0

426

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 16 สิงหาคม 2562 40 36 0 7 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 23 สิงหาคม 2562 40 20 0 21 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 4 กันยายน 2562 170 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 5 กันยายน 2562 170 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 6 กันยายน 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 13 กันยายน 2562 200 190 0 0 190 190 0 0 0 190 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 20 กันยายน 2562 80 5 0 7 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ