สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกศรีสุพรรณ

280

41

0

0

41

41

0

1

0

40

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 6 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 11 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 13 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ