สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเต่างอย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเต่างอย

3,490

304

0

9

313

313

109

17

1

186

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 กันยายน 2562 200 6 0 3 9 9 0 3 1 5 รายชื่อ
33. หอประชุมอำเภอเต่างอย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 17 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 18 กันยายน 2562 200 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 100 85 0 1 86 86 0 8 0 78 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 20 กันยายน 2562 100 6 0 2 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 23 กันยายน 2562 200 1 0 1 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 25 กันยายน 2562 200 41 0 2 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 กันยายน 2562 200 64 0 0 64 64 64 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ