สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเต่างอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอเต่างอย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 16 กันยายน 2562 200 6 0 3 9 9 0 3 1 5 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 17 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอเต่างอย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 18 กันยายน 2562 200 51 0 0 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
39 หอประชุมอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 19 กันยายน 2562 100 85 0 1 86 86 0 8 0 78 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 20 กันยายน 2562 100 6 0 2 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 23 กันยายน 2562 200 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 25 กันยายน 2562 200 36 0 8 44 44 0 22 0 22 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 26 กันยายน 2562 200 64 0 0 64 64 0 64 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 27 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 2 ตุลาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 24 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 18 กุมภาพันธ์ 2563 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 13 เมษายน 2563 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ