สรุปยอดห้องสอบ อำเภอส่องดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 กรกฎาคม 2562 60 0 13 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 31 กรกฎาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 14 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 21 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 5 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 6 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ