สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างแดนดิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 12 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 13 กันยายน 2562 25 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ