สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างแดนดิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสว่างแดนดิน

90

70

0

0

70

70

0

5

0

65

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 12 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 13 กันยายน 2562 25 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน(สยาม) 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ