สรุปยอดห้องสอบ อำเภออากาศอำนวย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออากาศอำนวย

345

126

0

6

132

132

0

4

2

126

1. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 2 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 4 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 18 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 3 2 94 รายชื่อ
13. สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ