สรุปยอดห้องสอบ อำเภออากาศอำนวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 2 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 4 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 18 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 3 2 94 รายชื่อ
21 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 12 มีนาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 2 เมษายน 2563 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 3 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 4 เมษายน 2563 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 7 เมษายน 2563 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 10 เมษายน 2563 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 16 เมษายน 2563 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 20 เมษายน 2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 26 พฤษภาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ