สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 8 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 31 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 2 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 3 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 4 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 5 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 13 กันยายน 2562 200 104 0 0 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 14 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 13 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 15 ตุลาคม 2562 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 19 ตุลาคม 2562 100 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 20 ตุลาคม 2562 100 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 22 ตุลาคม 2562 100 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 27 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 26 พฤษภาคม 2563 35 23 0 2 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 27 พฤษภาคม 2563 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ