สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำตากล้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคำตากล้า

176

41

0

0

41

41

0

15

1

25

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 5 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 9 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 12 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 19 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 23 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 26 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 30 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 11 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 8 1 11 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 17 กันยายน 2562 60 21 0 0 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ