สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำตากล้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 5 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 9 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 12 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 19 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 23 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 26 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 30 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 11 กันยายน 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 17 กันยายน 2562 60 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า 30 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 12 1 3 รายชื่อ