สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวานรนิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 9 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 23 สิงหาคม 2562 41 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 30 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 3 กันยายน 2562 80 69 0 0 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 4 กันยายน 2562 85 59 0 1 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 13 กันยายน 2562 80 67 0 0 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 20 กันยายน 2562 70 38 0 16 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 10 ตุลาคม 2562 80 61 0 13 74 74 0 46 0 28 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 22 มีนาคม 2564 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 1 เมษายน 2564 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ