สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนิคมน้ำอูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 5 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 9 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 10 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 20 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ