สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนิคมน้ำอูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนิคมน้ำอูน

240

75

0

0

75

75

0

0

0

75

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 5 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 9 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 10 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ