สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวาริชภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 13 กันยายน 2562 80 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
12 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 19 กันยายน 2562 10 23 0 5 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ