สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวาริชภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวาริชภูมิ

240

70

0

5

75

75

0

4

0

71

1. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 13 กันยายน 2562 80 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
8. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ 19 กันยายน 2562 10 23 0 5 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ