สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพังโคน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพังโคน

171

100

0

1

101

101

0

0

0

101

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 23 สิงหาคม 2562 21 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 29 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 6 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ